CONVOCATÒRIA I BASES CONCURS DE MÈRITS PER DIRECTOR/A DE SERVEIS EDUCATIUS DEL CEB

Des de CCOO, us informem de la publicació, 6 de juny de 2023,El te a la Gaseta Municipal de la convocatòria i les bases que ha de regir el concurs de mèrits per seleccionar el director o la directoria de serveis educatius, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

El personal que pertany al cos de mestres, al cos de professors d’ensenyament secondari, al cos de catedràtics d’ensenyaments secundaris, de l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya, poden realitzar la seva sol·licitud.

El termini son 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la seva publicació a la Gaseta Municipal, del 7 de juny al 16 de juny.

Aquestes bases no han passat per la junta de personal de l’Ajuntament de Barcelona i no s’ha pogut fer al·legacions per demanar observador/a sindical,…