CONVOCATÒRIA FONS D’ACCIÓ SOCIAL 2022

Gràcies al conveni signat per les CCOO

cobraràs fins a 250 euros d’ajut del FAS

Què és el FAS?

L’article 47 del Conveni de la Vida, signat per les CCOO, estableix un Fons d’Acció Social (FAS) que s’actualitzarà amb els increments que determinin les successives lleis de pressupostos, amb un import de 368.025? anuals els anysde vigència de l’acord 2021 a 2024.

A partir del 5 de maig es pot demanar l’ajut del fons d’acció social previst per a l’any 2022 per al personal de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms i ens instrumentats adherits a l’Acord de condicions de treball dels empleats públics municipals.

Per aquesta convocatòria de l’any 2022 s’ha establert un import màxim de 691.298,21 euros a distribuir en els programes següents:

  1. Ajut per pròtesis oculars
  2. Ajut per pròtesis auditives
  3. Ajut per pròtesis ortopèdiques
  4. Ajut per tractaments odontològics
  5. Ajut per intoleràncies alimentàries
  6. Ajut per Escola Bressol ( despeses de l’any 2022)
  7. Ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge
  8. Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació
  9. Ajut per a tractaments de trastorns generalitzats del desenvolupament
  10. Ajut per tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social.

Per què aquest any augmenta tant la quantitat?

Perquè des de fa uns anys, per motius legals, financers i per la pandèmia sanitària de la COVID, les quantitats pactades en el Conveni de la Vida signat per les Comissions Obreres referents al Fons de Cultura i Esports (fons destinat a promoure les activitats culturals i esportives) no s’han pogut utilitzar.

Les Comissions Obreres hem aconseguit negociar amb l’administració la reutilització d’aquest fons i per això se suma al FAS. Ara queda per definir que passa amb les següents partides destinades fins al 2024 al conveni.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 5 DE MAIG AL 6 DE JUNY DE 2023

PER QUALSEVOL DUBTE ENS PODEU TROBAR AL MAIL [email protected] o al telèfon 659093430.