CONVOCATÒRIA DE L’OFERTA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Des de CCOO us volem informar de la publicació al DOGC avui, 11 de maig de 2023, la convocatòria de l’Oferta Pública de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquestes convocatòries encara no estan els sectors de docents i de PAE (Personal d’Atenció Educativa), us informarem quan tinguem la informació.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones aspirants disposaran del termini de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Del 12 al 31 de maig inclosos.

BASES OFERTA PÚBLICA DE A1, A2 I C1

BASES OFERTA PÚBLICA DE C2 I E

PER QUALSEVOL DUBTE PODEU ENVIAR UN CORREU A [email protected] o [email protected]