COMITÈ DE PREVENCIÓ I SALUT LABORAL DEL CEB 25.4.2023

Des de CCOO us volem informar de la reunió del Comitè de prevenció i salut laboral del Consorci d’Educació de Barcelona el 25 d’abril de 2023.

1.Aprovació de l’acta anterior.

És fa una petita esmena formal a l’acta i s’aprova per unanimitat.

2.Planificació preventiva del 2023 del servei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

El CEB passa a la part social el document de la Planificació preventiva del 2023.

És un document viu que pot tenir modificacions segons les urgències que ens podem trobar en aquest 2023.

Ens informen que encara no han adaptat el protocol d’assetjament de l’Ajuntament de Barcelona amb les característiques dels centres educatius. Que en breu ens faran arribar una proposta per treballar-la.

CCOO sempre hem manifestat que a manca de l’adaptació d’aquest document, com a personal municipal s’ha de fer servir el mateix que disposem a l’ajuntament de Barcelona i podeu trobar a la Intranet Municipal dins d’Oficina d’Atenció al Personal , Prevenció de Riscos Laborals.

Per si heu de fer alguna consulta al protocol i per qualsevol consulta o ajuda podeu contactar amb nosaltres a [email protected].

A la Planificació Preventiva del 2023, consta els centres s’han de fer millores, estudis psicosocial, estudis de prevenció, formació, examens de salut,

Sobre la formació en matèria de prevenció ens comuniquen que hi han centres que ja han començat a demanar-la. Recordeu que si voleu fer alguna formació sobre prevenció de salut laboral la direcció ho ha de comunicar al correu de PRL del CEB, [email protected].

CCOO comentem la formació sobre assetjament que ha arribar a les direccions dels centres educatius, perquè es realitzi tot el personal municipal obligatòriament, des de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de la part social es demana que s’informi de com procedir sobre un assetjament amb càpsules formatives. Des el servei de PRL s’informa que ara mateix les persones que tinguin qualsevol conflicte d’assetjament es posin en contacte amb ells per poder donar resposta, al correu [email protected].

Des de CCOO posem en manifest algunes de les mesures que no s’han dut a terme d’avaluació de Riscos Psicosocials, el CEB ens diu que estan en elles i que en breu ens informaran d’elles.

3, Informació d’actuació en matèria de PRL

A) Accidentalitat gener, febrer i març.

Des de CCOO veiem que empitjorem els accidents laborals la gran majoria creiem que son accidents com, caigudes, estrebada baixant escales, relliscades,… que es perquè en els centres educatius s’ha d’anar amb un estres constant per la quantitat de tasques i el temps per complir-les, demanem que es revisin i estigui en compta perquè els centres necessiten més personal i d’aquesta manera prevenir una alarma que fa molt de temps que es manifesta en l’accidentalitat dels centres.

Manifestem un altre vegada la importància de la accidentalitat les escoles d’educació especial i de com es normalitzen situacions.

B) Campanya examens de salut 2023

Realització dels reconeixements mèdics als treballadors i treballadores del CEB i personal municipal:

  • Instituts, CEE, CFA i CRP
  • Personal CEB

En els centres educatius arribarà la comunicació a les direccions que han de comunicar-ho a tot el seu personal per tal que la gent pugui manifestar si està interessat i quadra amb la direcció per servei poder anar a realitzar aquest reconeixement mèdic.

Des de CCOO us demanem si teniu qualsevol incidència ens la feu arribar al correu [email protected].

C) Accidentalitat centres d’Educació Especial

El CEB diu que ja esta a punt de dur-se a terme el grup de treball per treballar aquestes situacions i veure com es pot prevenir.

CCOO arrel de la intervenció del director de CEE Vil·laJoana de fer reunió prèvia de la direcció dels centre d’educació especial municipals, considerem que es important la participació de les 4 direccions degut als diferents accidents laborals que hem de prevenir. També demanem que el grup de treball del PAE, que esta en conveni, seria interessant fer-ho paral·lel aquest altre per la similitud en algunes coses.

El CEB diu que per temps no es possible i que per ara només es treballarà el de salut.

4. Torn obert de paraules

CCOO diem que des de fa molt de temps estem manifestant la falta de personal en el servei de prevenció del Consorci d’Educació de Barcelona, no poden fer front a tota la carrega de treball com per exemple les adaptacions de lloc de treball en els centres escolars no es poden realitzar de manera efectiva amb un acompanyament del treballador o treballadora, degut a:

  • El doctor que temin es d’empres externa i no sap com funciona un centre educatiu, per aquest motiu algunes recomanacions que fa no es poden realitzar en la tasca diaria del centre.
  • Les companyes i el companys del PRL no poden fer l’acompanyament del personal amb les recomenacions del facultatiu del CEB, perquè cada persona i cada centre es diferent i s’ha de veure com es poden adaptar aquestes mesures amb EPI’s o, amb modificacions de l’espai de treball de la persona pel servei de manteniment, ajudes per corregir postures, canvis de centres,….

La part social parlem de les temperatures i que es un problema que portem molt de temps parlant i es per quedar-se degut al canvi climàtic, que tenen pensant. Com sempre el CEB ens parla del departament i SOM PERSONAL MUNICIPAL!!