CCOO i FELGTBI+ promovem la realització d’un estudi sobre LGTBIQ+fòbia en l’àmbit educatiu

La recerca pretén fer una radiografia de la realitat que viuen diàriament en els centres les persones treballadores i l’estudiantat, amb la finalitat de plantejar línies d’acció i propostes més efectives.

La Federació d’Educació de CCOO i la Federació Estatal de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i més (FELGTBI+) anuncien la realització d’un estudi conjunt per a conèixer de primera mà les condicions en les quals l’alumnat i el personal educatiu conviuen amb situacions de violència i LGTBIQ+fòbia.

Per això, convidem tota la comunitat educativa a participar responent una enquesta anònima en línia, que permetrà, en primer lloc, fer una radiografia de la realitat actual en els centres i en el seu entorn, així com traçar línies d’actuació i treball perquè els plans d’intervenció responguin amb major precisió a la realitat.

La informació obtinguda permetrà obtenir dades generals i totals específiques amb l’única finalitat de realitzar un estudi fidel de la situació que el personal educatiu i l’alumnat enfronten en l’entorn escolar, i únicament seran utilitzats per a aquesta fi, posant a disposició els resultats a través de les pàgines web de les entitats organitzadores.

Enllaç a l’ENQUESTA