CCOO exigeix a les administracions mesures urgents per a garantir la salut i la seguretat en els centres educatius

Ha de ser una prioritat

CCOO exigeix a les administracions mesures urgents per a garantir la salut i la seguretat en els centres educatius

És urgent la posada en marxa d’un pla integral estatal que inclogui mesures preventives i actuacions efectives, i que es destinin els recursos econòmics necessaris per a garantir la salut i seguretat, tant de l’alumnat com de les i els professionals de l’educació. Al mateix temps, el sindicat exigeix que les administracions autonòmiques participin de manera decidida en aquest pla i realitzin actuacions coordinades amb el Ministeri.

És necessari posar recursos i inversió per a prevenir i atendre específicament les situacions que s’estan produint en els centres educatius

Davant les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació en els últims dies sobre els greus incidents en centres educatius, la Federació estatal d’Ensenyament de Comissions Obreres (FECCOO) torna a recordar que la salut i la seguretat de la comunitat educativa ha de ser una prioritat per a totes les administracions.

Cal actuar de manera decidida amb mesures urgents per a afrontar aquest important desafiament i no es pot continuar mirant per a un altre costat. Per a això, és necessari posar recursos i inversió per a prevenir i atendre específicament les situacions que s’estan produint en els centres educatius.

Les administracions educatives han d’entendre la importància d’augmentar significativament les partides pressupostàries per al tractament i la prevenció de tots els problemes relacionats amb la salut mental, la convivència i la violència de gènere en l’àmbit educatiu. Per a això és primordial atendre de manera integral a tota la comunitat educativa (professionals, alumnat i famílies) des d’una perspectiva sociocomunitària i amb coordinació entre tots els serveis públics: el mateix sistema educatiu i els serveis socials i sanitaris, amb un reforç decidit en tots ells.

Per tot això, demanem al Ministeri d’Educació que posi en pràctica el pla de salut mental que va anunciar fa un any i que desenvolupi plans addicionals per a atendre la millora de la convivència. Els nostres centres educatius han de proporcionar el dret a l’educació en condicions òptimes de seguretat i salut. Ens trobem en un moment clau. Cal actuar ja. Estem davant una emergència educativa en la qual la salut mental exigeix un pla estatal urgent.

En la mateixa línia, la Federació estatal d’Ensenyament de Comissions Obreres (FECCOO) sol·licita mesures que reforcin, així mateix, la prevenció de la violència de gènere al Ministeri d’Educació, i que aquest pla sigui fruit del diàleg i el consens de la comunitat educativa.