CCOO denuncia el caos en els nomenaments dels tribunals d’oposicions

Exigim respecte a les persones opositores!

CCOO denunciem el retard en la publicació dels tribunals de les oposicions d’estabilització 2023 i el desgavell general en els tribunals.

Denunciem que els drets de les persones opositores es poden veure vulnerats perquè segons els tribunals publicats ahir seran avaluades per docents d’altres especialitats, perquè hi ha tribunals on només un membre és de l’especialitat reduint així la qualitat i l’objectivitat.

A més, hi ha hagut un caos important en el nomenament de membres de tribunals, sense tenir en compte les baixes mèdiques, reduccions de jornada…

Les incidències que hem recollit en menys de 24 hores després de la publicació dels tribunals són prou greus:

  • persones que s’havien ofert com a voluntàries no han estat nomenades
  • persones que s’havien ofert com a voluntàries dels tribunals del concurs de mèrits i que encara hi estan treballant resolent recursos d’alçada veuen com se’ls continua el “voluntariat d’ofici” en els tribunals d’oposicions
  • persones que han estat proposades en el concurs de mèrits (seran funcionàries de carrera el dia 1 de setembre de 2023) han estat nomenades com a tribunals de les oposicions
  • tribunals amb membres PTFP i PS de diverses especialitats, creant inseguretat de com seran valorats els aspirants de les diferents especialitats
  • tribunals amb membres d’EOI de diverses especialitats, creant inseguretat de com seran valorats els aspirants de les diferents especialitats
  • docents en situació d’incapacitat temporal o amb reducció de jornada han estat nomenats membres de tribunals
  • persones que han rebut una trucada dient que són membres de tribunal però no apareixen als llistats publicats ahir

CCOO denunciem les incidències que hem detectat i exigim a la Conselleria d’Educació que posi fil a l’agulla urgentment i refaci els tribunals esmenant les errades i garantint la qualitat de l’avaluació (si cal amb docents assessors d’altres administracions) i l’anonimat en les especialitats més petites.

També exigim la publicació immediata de la llista definitiva de persones admeses i excloses a les oposicions d’estabilització.