CCOO demana al Congrés que voti en contra de l’esmena que manté un model laboral precari per al personal de Recerca

El sindicat reclama a les diputades i els diputats del Congrés que eliminin l’excepcionalitat laboral en la recerca, votant no a la incorporació de l’esmena 76 en el text final de la Llei de Ciència.

El 23 de juny, fa menys de dos mesos, CCOO celebrava l’aprovació en el Congrés de la modificació de la llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. El text aprovat limitava la contractació temporal exclusivament als projectes finançats amb fons del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència, modificant la Disposició Addicional 5a de la Reforma laboral, i assegurant l’aplicació integral de la mateixa en el sector de la recerca. Una esmena rebutjada per la CRUE, que alertava sobre el col·lapse del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació si s’imposava la contractació indefinida i afirmava que “formalitzar contractes indefinits implicaria falsejar la relació laboral amb els investigadors, en generar-los falses expectatives”. Arguments més pròxims al feudalisme que a una institució del segle XXI.

La Llei arribava al Senat al juliol, incloent-hi l’esmena 76, presentada pel PP a petició de la CRUE i algunes direccions de centres d’excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu (SOMMa), que tornava a argumentar que la contractació indefinida posaria en risc l’execució dels fons europeus.

La sorpresa arribava quan aquesta esmena era secundada per ERC, que havien donat suport a la contractació indefinida un mes abans, PNB i Junts per Catalunya. Major contradicció en ERC que havia rebutjat la Reforma Laboral perquè no augmentava el cost de l’acomiadament. L’esmena prosperava remetent de nou la Llei al Congrés on s’haurà d’aprovar en un ple extraordinari el 25 d’agost. Aquest retard implicava dilatar l’aplicació de la resta de millores que comportaria la publicació de la Llei, entre elles la indemnització per finalització de contracte del personal predoctoral i postdoctoral.

De què estem discutint? La Reforma Laboral planteja un canvi de model, apostant per l’estabilitat en l’ocupació. La contractació de personal passa a estar lligada a línies de recerca finançades al llarg del temps amb diferents projectes (nacionals, europeus, contractes, etc.) donant estabilitat al personal de totes les escales (investigador, tècnic i de gestió). Això permetrà consolidar grups de recerca potents, i fer més atractiva la carrera del personal de la recerca millorant les condicions laborals de les treballadores i els treballadors. Es pot acomiadar quan la línia de recerca deixa de tenir finançament? Sí, però es penalitza amb una indemnització major. D’aquesta manera s’incentiva que el personal format i especialitzat es mantingui en el seu lloc de treball. D’altra banda, la contractació indefinida implica una menor cotització empresarial, una simplificació de la gestió i una menor litigiositat segons confirmen les dades.

Des de CCOO es defensa que aquest model ha d’acompanyar-se d’un increment real i sostingut de l’Oferta pública d’ocupació en R+D+I, perquè les persones que ocupen aquests llocs puguin optar a una plaça en un temps raonable.

I aquest és el quid. Perquè el problema dels que rebutgen la contractació indefinida no és els diners. És l’excusa per a mantenir un model laboral precari basat en la concatenació de falsos contractes per obra i servei, suprimits per la modificació de la Reforma Laboral, alimentat per la idea que el personal de recerca té prou amb la seva vocació i els seus assoliments científics. Per a aconseguir aquest objectiu es retorcen els números i els arguments per a acontentar unes certes “elits” de la recerca, que se senten amenaçades quan les plantilles guanyen drets, oportunitats i autonomia, com en tants altres sectors.

El 25 d’agost veurem qui voten a favor d’aquesta esmena, que suposa eliminar la Disposició Addicional 10 de la Modificació de la llei 14/2011. Aquest dia es veurà qui aposten per l’estabilitat i els drets del personal de la recerca en igualtat de condicions amb la resta de treballadores i treballadors d’aquest país.

Per això reclamem a tots els diputats i diputades del Congrés que el 25 d’agost votin en contra d’aquesta esmena. Perquè NO HI HA CIÈNCIA SENSE DRETS. I SENSE CIÈNCIA NO HI HA FUTUR.