CCOO coordina la segona edició del Baròmetre Internacional de la Salut i Benestar del Personal Educatiu

El Baròmetre Internacional de la Salut i Benestar del Personal Educatiu és un estudi per conèixer les condicions de treball, la salut física i mental, l’equilibri entre la vida laboral i personal, així com l’impacte de les eines digitals entre el personal docent i de suport educatiu. Ha estat elaborat per la Internacional de l’Educació, en col·laboració amb la Xarxa d’Educació i Solidaritat, la Fundació MGEN i la càtedra UNESCO d’Educació i Salut. 

L’eina de recollida de dades és un qüestionari anònim amb diferents preguntes sobre condicions de treball i salut i va dirigida al personal educatiu que atén alumnat de 3 a 18 anys tant de centres públics, com concertats. La distribució del qüestionari s’està fent a 13 països: Japó, Taipei, Marroc, República Democràtica del Congo, Camerun, Argentina, Canadà, Regne Unit, Suïssa, França, Bèlgica i Espanya, on està coordinada per la Federació Estatal d’Ensenyament de CCOO.

D‘aquest estudi se’n trauran unes conclusions globals i per països que es publicaran la tardor de 2023 i aniran acompanyades de recomanacions per a les administracions educatives. És molt important la nostra participació per a contribuir a la recopilació de dades per incidir en la millora de la salut i el benestar del personal educatiu i garantir així una vertadera educació de qualitat.

En la primera edició del Baròmetre, el curs 2020-21, hi van participar 8.000 docents, que impartien ensenyaments a estudiants entre 3 i 18 anys, de 6 països (Bèlgica, França, Quebec, Mèxic, Marroc i Gàmbia). L’informe de resultats mostra que el personal docent enquestat estava, en general, sobrepassat i, encara que existia una heterogeneïtat de situacions, lligada a les diferents realitats locals, socioeconòmiques, culturals o conjunturals (finalització del curs escolar, situació sanitària, teletreball, etc.), s’identifica un denominador comú: la falta de suport per part de les administracions educatives per a promoure el benestar docent i millorar la salut laboral del col·lectiu.

Un altre dels resultats de l’informe va posar de manifest la preocupant banalització de la violència escolar, així com la necessitat de més formació, de perspectives de desenvolupament i de suport per part dels governs. Encara que la salut general del personal docent estava preservada, la seva salut psicològica semblava estar afeblida en alguns països, probablement com a resultat, entre altres factors, de la crisi de la COVID-19. 

Analitzant les estadístiques de l’estudi subjauen una sèrie d’aspectes a millorar i recomanacions per a les administracions per a promoure el benestar docent: 

  • intensificar la formació i el desenvolupament professional del professorat en matèria de salut, 
  • enfortir el diàleg social per a aconseguir acords conforme a les reivindicacions sindicals, 
  • revaloritzar els salaris i jubilacions.

A través de l’avaluació dels problemes relacionats amb les seves condicions de treball, i la forma en què perceben la seva professió, el Baròmetre constitueix una eina que busca orientar les polítiques nacionals i internacionals per a afavorir la salut i el benestar de les comunitats educatives de tot el món, generar aprenentatges col·lectius i compartir possibles solucions.

L’edició 2023 ja està en marxa i és important ressaltar que l’enquesta no està destinada només al personal docent, sinó que s’inclou també el personal de suport educatiu, un col·lectiu imprescindible per a aconseguir una educació de qualitat. 

Demanem la teva col·laboració contestant el qüestionari, perquè només treballant en conjunt podrem fer de la salut i el benestar del personal educatiu una prioritat per a les administracions educatives en general i concretament per al Departament d’Educació.

COMPARTEIX LA TEVA EXPERIÈNCIA I PARTICIPA AQUÍ