Cap tancament de grups d’I3! Baixem les ràtios a l’ESO!

Educació Pública i de Qualitat

Des de  CCOO estem alertant des de fa uns cursos del tancament d’aules d’I3 públiques, amb els quals estem absolutament en contra, alhora que denunciem que aquest fet és la constatació de la manca de planificació educativa vers l’oportunitat de  la reducció demogràfica als primers anys. 

Cal evitar els greuges que genera la manca de planificació en l’oferta escolar de Catalunya entre centres de diferents titularitats, greuges que afecten a la inclusió, a la segregació escolar, a  la qualitat de l’educació i a la igualtat d’oportunitats del nostre alumnat.

El  Departament d’Educació també  ha d’elaborar la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios a les aules catalanes en altres nivells educatius, i aquesta mesura s’hauria d’implementar progressivament a partir del curs vinent 23-24  a l’ESO. Per això demanem que tots els grups de 1r d’ESO estiguin com a màxim a 20 alumnes. També que l’alumnat amb necessitats educatives compti el doble a efecte de ràtios. Només amb aquest tipus de mesures podrem garantir el camí cap a una educació veritablement inclusiva, que tingui en compte les diferents necessitats educatives de l’alumnat i que les persones docents puguem treballar en les condicions adequades i amb qualitat. 

#BaixemRatiosALESO    #CapTancamentGrupsI3

Cartell 1