Cal més inversió i recursos i menys improvisació per millorar el català oral de l’alumnat

Davant de la decisió d’abans d’ahir, dimarts 6 de febrer, del Departament d’educació de no avaluar el català oral en les proves diagnòstiques de l’ESO i de la rectificació d’ahir dimecres a la tarda anunciant que finalment sí que es realitzaran aquestes proves no podem fer més que denunciar aquestes improvisacions que semblen una mala comèdia i desconcerten a la comunitat educativa.

Des de CCOO-educació considerem que s’han de potenciar totes les mesures que ajudin a la promoció de l’ús del català i que cal invertir tots els recursos necessaris per generar les condicions adequades per a aquestes avaluacions.

Exigim al Departament una planificació coherent sobre aquest tipus de proves per la seva importància en l’avaluació de la competència comunicativa i lingüística de l’alumnat. El treball de l’oralitat als centres educatius ha de ser un dels pilars dels aprenentatges que permetrà a l’alumnat conèixer i assolir les interaccions comunicatives necessàries per reforçar l’ús de la llengua. Per aconseguir-ho, és imprescindible una major inversió en totes les mesures que potenciïn aquest ús, siguin d’aprenentatge o d’avaluació.

El curs passat la realització d’aquesta prova, tal com admet el mateix Departament i com ja vam denunciar des de CCOO, va suposar una sobrecàrrega de treball molt important per al professorat. No era excusa per a no dur a terme enguany la prova. Cal proveir els centres dels mitjans necessaris perquè puguin fer aquestes proves amb garanties i sense que suposin un sobreesforç per al personal docent.

El Departament no es podia emparar en una suposada preocupació per la càrrega de treball del personal docent, per no afrontar la manca de planificació en l’organització de la prova i en la por als resultats d’aquesta avaluació. Si és real la seva preocupació per la sobrecàrrega docent, el que caldria és que actués per reduir les ràtios per aula, per invertir més recursos en l’escola inclusiva, per disminuir les tasques burocràtiques del personal educatiu, per augmentar la plantilla de professionals en els centres i per incloure més mesures de conciliació de la vida personal i laboral, entre d’altres.

#DefensemLaLlenguaCatalana

#PromocionemLUsDeLaLlengua

#MesInversioPelCatala

volem6percent.cat