BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER ESTUDIS DE GRAU, POTSGRAU I DOCTORAT CURS 2021-2022

Des de CCOO us volem informar de la publicació, el 20 de febrer, de les bases reguladores del procediment per a la concessió d’ajuts per estudis de grau, postgrau i doctorat corresponents al curs acadèmic 2021-2022, al Pla de Desenvolupament Professional 2020-2023.

Per aquesta convocatòria s’ha establert un import màxim de 200.000 euros, pels estudis superats durant el curs 2021-2022.

Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts o beques que cobreixen parcialment o totalment la despesa generada per fer aquests estudis.

Els estudis per als quals es pot sol·licitar ajut són:

  • Estudis de grau
  • Estudis de postgrau (postgraus i màsters)
  • Doctorats

S’ha de tenir una antiguitat mínima de 6 mesos.

La presentació serà via telemàtica (INTRANET).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

1 mes a comptar des del 21 de febrer de 2023.

PER QUALSEVOL CONSULTA PODEU CONTACTAR [email protected]