AMPLIACIÓ DE LA PLANTILLA DEL DEPARTAMENT PER ATENDRE LES NECESSITATS DEL NOU CURS

Ahir, 10 de maig de 2024, s’ha publicat al DOGC l’ACORD GOV/119/2024, de 7 de maig, pel qual s’autoritza l’ampliació de la plantilla del Departament d’Educació per atendre les necessitats de funcionament del nou curs escolar.

Es crearan un total de 850 llocs de treball amb la següent distribució:

a) Creació de 519 dotacions de personal docent

 • 301 docents per a la formació professional 
 • 218 docents destinades a atendre les necessitats d’escola inclusiva

b) Creació de 150 dotacions de personal d’administració i serveis (PAS) de:

 • centres educatius
 • serveis centrals i serveis territorials del Departament d’Educació
 • personal d’atenció educativa (PAE). 

c) Creació de 181 dotacions de professionals d’atenció educativa (PAE) destinades a atendre les necessitats d’escola inclusiva.

Seran professionals que pertanyen a les diferents borses de treball, començaran les seves tasques a dia 1 de setembre.

CCOO es congratula que es facin inversions per millorar la formació professional, l’escola inclusiva i els Serveis Territorials i Centrals que havien quedat obsolets en una estructura pensada per unes dimensions que no són les actuals i que no podia donar resposta a la situació actual.

CCOO treballarem per garantir la transparència de l’assignació d’aquestes places que respectin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

A més, CCOO seguim treballant en les següents línies:

 • Formació Professional
  • Garantir l’accés universal, gratuït i de qualitat de tot l’alumnat als GM de FP i Ensenyaments de Règim Especial
  • Garantir la dotació de professorat suficient
 • Escola Inclusiva
  • Incrementar les dotacions de personal educatiu destinades a l’escola inclusiva
  • Garantir la dotació econòmica suficient als centres de màxima complexitat
 • Serveis Territorials, Serveis Centrals i Centres educatius
  • Incrementar la plantilla de personal PAS, PAE i docent
  • Dissenyar una estructura adaptada a la realitat actual amb equitat salarial quan es fa la mateixa tasca 
 • Personal educatiu
  • Millorar les condicions laborals de tot el col·lectiu 
  • Millorar el prestigi del personal educatiu 
  • Millorar la democràcia als centres
  • Altres

Per tal d’aconseguir totes aquestes fites és necessari blindar el finançament del sistema educatiu públic amb un mínim del 6% del PIB. 

CCOO aconseguim millores reals 

#ElPoderDeCanviarHoTot

#ILP6%

#Volemel6%