REUNIÓ EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CEB

El dia 23 de maig de 2023 el Consorci d’Educació de Barcelona, celebra una reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut laboral.

En aquesta reunió el CEB vol explicar el nou Programa de confort ambiental dels centres educatius de Barcelona.

Dins del Pla d’eficiència energètica dels centres educatius de Barcelona han fet aquest nou programa de confort ambiental.

PROGRAMA DE CONFORT AMBIENTAL DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE BARCELONA

CCOO fa anys que denunciem l’estat dels centres educatius amb el canvi climàtic i l’augment de temperatures.

Per una banda, trobem bé que ja es faci alguna actuació als centres educatius sobre la calor i el fred dels espais, però a la vegada anem tard i sabem que aquestes actuacions són escasses amb el canvi climàtic que estem vivint.

Parlant de ventiladors portàtils, sabem que això no és una mesura que serveix, en remoure l’aire calent i no refrigerar l’estança.

Es parla d’estances, sala mestres, direccions i que passa amb el SUBALTERN/A del centre, que és el que és el que més temps està al centre durant l’horari escolar, el que comença l’1 de setembre i finalitza el 15 de juliol (menys alguns instituts que està tot el mes de juliol)???????

Sempre és l’última persona, sempre ens oblidem d’aquest personal imprescindible als centres educatius.

LES DELEGADES DE PREVENCIÓ DE CCOO ESTEM PER QUALSEVOL INCIDÈNCIA AL VOSTRE CENTRE AL [email protected]