REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CEB. 16.4.2024

El dimarts, 14 d’abril de 2024, s’ha celebrat telemàticament la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Consorci d’Educació de Barcelona.

A la següent reunió s’aprovarà l’acta de l’anterior reunió.

Ens fan arribar la planificació preventiva per aquest 2024 sobre avaluacions de riscos, riscos Psicosocials, …,anàlisis d’accidents laborals.

Aquest any es faran els exàmens de salut del personal de la seu del Consorci d’Educació de Barcelona.

Està pendent el protocol d’assetjament, el CEB està acabant d’elaborar un esborrany per un protocol d’assetjament, CCOO demanem que abans de presentar aquest protocol fer un grup de treball per poder fer-ho de manera conjunta amb la part social.

Formació i informació en PRL, formació pels centres que ho sol·licitin en primers auxilis, trastorns de la veu i altres.

Accidentabilitat període gener i febrer de Prevenció de Riscos Laborals.

CCOO informen el CEB les mancances com les coses que dictaminem les avaluacions de riscos que no es fan, accidents que es repeteixen, accidents per contencions i altres que fa temps que demanem que s’hagi de fer actuacions reals i que ens reservem el dret de prendre les accions que creiem oportunes.

Relació de les adaptacions al lloc de treball període de juliol a desembre del 2023.

CCOO tornem a demanar que les adaptacions que fa el metge del treball de la mútua després s’ha de veure com es pot adaptar a la persona i al centre de treball, perquè sigui efectiu i real.

CAN BATLLÓ: Tots els sindicats del Comitè del CEB demanem tant al Servei de prevenció com a manteniment presents, que es facin les mesures corresponents abans de posar els barracons en el mateix lloc que van estar els de l’Escola Entença. En aquell moment l’Agència de Salut Pública de Barcelona va fer un estudi en el qual manifestava que no podia continuar allà l’Escola Entença.

ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL: Es va fer un grup de treball amb les direccions dels dos centres d’Educació Especial Municipals per veure com podem prevenir o millorar les situacions de tots els membres d’aquestes escoles.

CCOO reclamen que no tenim acta de la reunió, que les dades que vam demanar tampoc s’han fet arribar i que amb aquella única reunió no n’hi ha prou.

Preguntem pel canvi portes, vidres, .. que porten molt de temps trencats a Vil·la Joana, han fet algunes accions i altres que estaran aviat. CCOO comentem que si hi ha tants trencaments de vidre pot-ser seria convenient mirar un altre material perquè no fos perillós amb el seu trencament.