REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE L’IMEB. 17.4.2024

El dimecres 17 d’abril de 2024, s’ha celebrat la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

  1. – Actualització de les adaptacions del lloc de treball curs 2023-24

Ens fan arribar un Excel amb totes les escoles i espais familiar on s’han fet les adaptacions, especificant si són directores, mestres/educadores.
A més també ens envien les reincorporacions progressives després d’una baixa llarga. Aquesta reincorporació és un tipus d’adaptació del lloc de feina.
Amb aquest Excel es pot observar que ha anat creixent les adaptacions i les reincorporacions durant aquests últims anys.

ANYNOMBRE D’ADAPTACIONS
2017-1817
2018-1915
2019-2015
2020-21No hi ha dades per la pandèmia
2021-229
2022-2323
2023-2433
ADAPTACIONS PER ANYS

Ens van comentar que no totes les adaptacions són per tema musc- esquelètic, hi ha altres tipologies.
Les mesures dutes a terme en les adaptacions del lloc de feina són les següents:

– Documentació amb exercicis de musculatura i escalfaments abans i després de la feina
– Modificacions de l’aula i de l’entorn
– Propostes organitzatives
– Redistribució dels elements de l’aula
– Correccions posturals
– Compra de 14 cadires ergonòmiques, 1 cadira d’oficina, 2 reposa peus i 1 coixí ergonòmic.

Cal recalcar que les adaptacions finalitzen quan la persona acaba la seva relació laboral amb IMEB.

CCOO ha anat pràcticament a totes les adaptacions per tal de poder fer un seguiment i per responsabilitat.

2. Informe anual 2023 dels accidents laborals/sinistralitat de Mútua Universal

Aquest informe està molt detallat amb diferents ítems com per exemple:

– Resum numèric
– Nombre de baixes per tipologies
– Durada mitjana dels accidents
– Índex d’incidència de cada tipologia, mensual i gravetat

Després de veure l’informe d’accidents es pot observar que l’any 2023 no varien molt les dades respecte a l’any anterior.
Són accidents lleus no són de gravetat ni comporten una gran preocupació.

3.  Informe de resultats de la Campanya per a la prevenció de trastorns múscul-esquelètics (TME)

Fa uns mesos des del departament de prevenció i salut de l’IMEB es va enviar un document per omplir (voluntari) per poder valorar els trastorns múscul-esquelètics de tots els treballadors/es.

No hi ha hagut molta participació només 118 persones entre els col·lectius de bressol, música i l’edifici de l’IMEB un total de 1400 persones.

Amb aquesta participació tan baixa, no es pot treure res significatiu.

CCOO us animem a participar en aquestes accions per veure la realitat dels col·lectius.

4.  Formació dels Primers Auxilis

Per fer aquesta formació, es van presentar 4 empreses i al final va sortir Quirón Prevención.

És una formació de 8 hores.

Aquesta formació s’ofereix als equips i es fora d’horari de 17 h a 19 h amb 4 sessions. Cada escola ho fa un dia de la setmana i sempre el mateix dia durant les 4 sessions. Hi haurà 10 edicions.

Es començarà el dia 6 de maig.

Per ara només hi ha 4 escoles que faran aquesta formació.

Aquesta formació també es farà pel personal de la seu de l’IMEB i per les Escoles de Música i Conservatori, seran dues sessions de 4 hores cadacuna.

Ens comuniquen que si no hi ha més participació, no creuen que hi hagi continuïtat per aquesta formació.

Des de CCOO us animem a realitzar aquesta formació que ens pot ajudar en qualsevol moment de la nostra vida i per la nostra tasca al centre.
Es facilitarà tota la informació del curs a totes les escoles.

5.  Torn obert de paraula:

CCOO reclama més personal en el departament de prevenció i salut, ja que cada vegada hi ha més feina la qual es veu reflectida en les dades dels informes facilitats.

No pot ser que només hi hagi una persona de prevenció i un administratiu per tot.

Quan va començar la Tècnica de PRL de l’IMEB eren: 36 centres ara 118, 600 persones en plantilla i ara 1400.

La resposta de l’administració és que l’Ajuntament de Barcelona no permet l’ampliació de la plantilla municipal.

CCOO preguntem si està ja en marxa el tema del clima a les escoles bressol i escoles de música, arriba la calor i hi ha escoles que no tenen aires condicionats o no funcionen i ja estem en epoca de calor.

L’administració ens comunica que s’hauria d’arribar a l’estiu amb totes les escoles amb aires posats i arreglats.

Durant el curs 2023-24, CCOO, hem anat a totes les avaluacions de riscos de centres i hem detectat coses greus que s’han de solucionar JA!!!!.

Escoles com la Puput, El Fil, Niu d’Infants, Torre del Rellotge, ….

Així ho fem saber a l’administració, que va prendre nota d’aquestes incidències greus a les escoles i quedem que a cada reunió de PRL es convidara a manteniment perquè ens donin resposta a totes aquestes mesures.

CCOO demana a l’administració fer grup de treball per poder mirar i evaluar l’últim informe de riscos psicosocials de les Escoles Bressol, que es va fer l’any 2016, abans de fer un altre poder fer un treball efectiu i no sigui anant fent avaluacions sense estudis efectius per revertir les situacions.

Des de CCOO hem demanat una solució al problema dels aparells portàtils de climatització de l’escola de música de Sant Andreu per reduir el soroll que produeixen o si no una substitució dels mateixos, encara que sigui l’últim curs d’estar en aquella ubicació. A més, hem demanat la reparació de la climatització de la escola de música l’Eixample.

D’altra banda, des de CCOO s’ha demanat nous cursos d’educació de la veu per els professors/es de música. I reclamem que de cara a noves avaluacions de salut, es tingui present els problemes de oïda i de veu del nostre col·lectiu.

L’administració ens respon que es una bona formació i que la tindran en compte per les properes formacions.

CCOO també demanem si es pot veure amb les revisions de salut els problemes d’oïda que poden tenir els professors/es de música tant de les Escoles de Música i Conservatoria, i veure si hi ha un empitjorament del personal.

L’administració ens comunica que l’estudi d’energia ha finalitzat, però falten pressupostos per començar i que han de valorar si reparar les plaques solars o substituir-les per regeneradors d’energia.

DES DE CCOO US OFERIM EL NOSTRE CONTACTE PER SI TENIU PROBLEMES AMB EL TEMA DEL CLIMA SI DES DE MANTENIMENT NO ES POSA SOLUCIÓ AL PROBLEMA.