REUNIÓ DEL COMITÈ DE PREVENCIÓ I SALUT LABORAL DEL CEB 30.1.2024

Avui, 30 de gener de 2024, s’ha realitzat la reunió del Comitè de Prevenció i Salut Laboral del Consorci d’Educació de Barcelona.

CCOO comencem la reunió recordant que no es va constituir correctament el Comitè la reunió passada i demanem la correcta constitució.

ORDRE DEL DIA

S’aprovaran les dues actes, la reunió passada i aquesta, a la pròxima reunió.

CCOO manifestem la contínua preocupació dels accidents laborals que pateixen els treballadors i treballadores de les Escoles d’Educació Especial i ISMAB, tant les persones que van a la mútua d’accidents com els que no es manifesten, però hi ha constància als centres.

El passat dia 7 de novembre es va fer una reunió del grup de treball per tractar aquest tema, en aquesta reunió estaven els sindicats del comitè de prevenció i salut, els dos directors de les escoles d’educació especial que pateixen més accidents, el departament d’inclusiva i RRHH del CEB.

CCOO demanem l’acta d’aquesta reunió, les dades que es van demanar …, Per poder treballar correctament i intenta buscar una PREVENCIÓ REAL en aquestes situacions.

CCOO també detectem que hi ha accidents del personal subaltern en executar tasques de manteniment i demanem si aquest personal tenen els EPI’S correctes per fer aquesta feina.

El Consorci d’Educació ens respon que el treball del personal subaltern són petits treballs que no necessiten EPI’S pel fet que la feina més gran la realitza el 7×2.

CCOO no deixarem aquests temes de prevenció.

Tant des del Departament de Prevenció i Riscos Laborals com de la part social, és el curs 2023-24 que més centres han fet i han lliurat el Pla de Treball i el Simulacre d’Emergència dels centres Municipals.

PLA DE TREBALL: L’han lliurat un 90% dels Centres Educatius Municipals

SIMULACRE D’EMERGÈNCIA: L’han lliurat un 90% dels Centres Educatius Municipals.

CCOO manifestem que no estem d’acord amb el procediment d’adaptació del lloc de treball per aquests motius:

  • El protocol hi ha diferents punts que inclou al Comitè de Prevenció en aquest protocol i el Comitè no intervé pel fet que ha de ser el doctor/a, els tècnics/ques de prevenció, RRHH, … però el Comitè no intervé directament a l’adaptació.
  • Demanem que som personal municipal i com a tal s’ha d’aplicar el protocol que ja existeix a l’Ajuntament de Barcelona i que és un procediment correcte i es disposa de tota la informació a la Intranet Municipal.
  • Demanem que es realitzin de la forma adequada i no com s’estan realitzant ara, el treballador/a passa pel facultatiu, fa les recomanacions i proposa les adequacions que s’han de fer i després la tècnica corresponent amb el treballador/a, la direcció i els sindicats, es revisa el lloc de feina i es fan les propostes correctes i es fan les explicacions oportunes a les persones interessades.
  • CCOO no entén com encara no tenim doctor/a del treball al CEB, i que segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals diu que cada 2000 treballadors/es, la unitat mèdica de salut laboral ha de tenir un metge o metgessa del treball i un infermer o infermera.

Constitució del nou Comité de Prevenció i Salut Laboral del Consorci d’Educació de Barcelona.

Climatització als centres: Des del departament de manteniment se’ns informa que tal com es va publicar aquest estiu és dura a terme els treballs en 24 centres de Barcelona, els centres municipals són CEE La Ginesta, CEE Vil·la Joana i Escola Ignasi Iglesias.

Ens expliquen que aquests 24 centres es fan aquest curs es fan perquè són els més fácils per executar les obres perquè al setembre estiguin finalitzades les obres.

CCOO demanem la informació de quins centres es faran pel curs 2024-25 i ens diuen que és informació interna i no ens poden passar les dades.

Preguntem que si aquest curs també es poden demanar ventiladors, ens responen que si i que es tingui en compte les consergeries que no és contempla mai i es la persona que més temps està al centre i plega el 15 de juliol.

CCOO demanem que ens diguin si s’han portat diferents accions en diferents centres que estaven marcades per avaluacions de riscos en centres educatius (que no s’han fet) i denuncies que va realitzar CCOO.

CCOO com altres sindicats demanem que les reunions han de ser de manera presencial.