RESUM DE L’ACORD DEL 25.1.2024 PEL PERSONAL DOCENT

Amb l’acord del 25 de gener de 2024 hem aCCOOnseguit:

  • Començar a cobrar els sexennis a 6 anys des de l’1 de gener de 2024.
  • Regularització automàtica dels sexennis l’1 de gener de 2024 tenint en compte només els anys de servei, sense els crèdits de formació
  • Pagament dels estadis des de l’1 de gener de 2024 i reconeixement des del moment en què es va assolir tenint en compte només els anys de servei. 

Exemple: 6 anys de servei el 24 de març de 2022: començo a cobrar 1 estadi l’1 de gener de 2024 però el tinc reconegut el 24 de març de 2022. Per tant, el 2n estadi el faré 24 de març de 2028.

Ex2: Situació 10 anys treballats un estadi…el segon estadi als 12 anys.

Ex3: Situació 14 anys treballats un estadi…el segon estadi es comença a cobrar ja!! des del 1 de gener del 24 i tercer estadi als 18 anys.

Ex4: Situació 17 anys treballats dos estadis…el tercer estadi als 18 anys.

2. Equiparació salarial FP

Recordeu que l’equiparació de PTPS segons ens diu el Consorci d’Educació pel personal de l’Ajuntament de Barcelona serà aquest mes de febrer. (us anem informant i no està subjecte a cap pressupost)

  • Complement de 175.19€, ampliable proporcionalment als increments salarials, per a funcionàries de carrera, interines i en pràctiques  del cos PTFP que no s’hagin pogut integrar a secundària amb efectes gener 2024.
  • Complement de 175.19€, ampliable proporcionalment als increments salarials, per a funcionàries de carrera, interines i en pràctiques  del cos mestres de taller d’arts plàstiques i disseny equiparable al cos de professors d’arts plàstiques i disseny efectes gener 2024.

3. Reducció de 2h lectives majors de 55 anys

  • Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 60 anys.
  • Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h complementàries entre 55 i 59 anys.
  • Curs 25-26 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 55 anys.

4. Pressupost

Aquest acord queda condicionat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat 2024. (Això s’inclou a la majoria d’acords i no implica que s’incompleixi).

5. Resta de reivindicacions

L’últim punt inclou el compromís de les dues parts a seguir negociant la resta de reivindicacions de la part social, especialment l’increment de dotacions vinculat a l’educació inclusiva. 

Un 81% de l’afiliació a CCOO ha votat a favor de l’acord.

Un acord que afecta més de 43.000 docents (gairebé la meitat de la plantilla) i que suposa 67.5 M€.