RECUPERACIÓ DELS DIES DE PERMÍS PER TRIENNIS

CCOO us informa de la reunió de la Mesa General de Negociació del dimecres 11 de novembre.

 

Es va arribar  a l’acord de retornar els 2 dies addicionals de permís per
assumptes particulars al 6è trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada
trienni complert a partir del 8è, tal com diu el RD 10/2015 (BOE 12/9/2015).
És el mateix redactat que abans recollia l’article 48.2 de l’EBEP i que va ser eliminat. 
Aquests dies addicionals, les treballadores i els treballadors que els poden gaudir al 2015, els podran agafar fins el 30 d’abril del 2016 (recordeu sempre segons necessitats del servei).

El personal del PAS de Consorci d’Educació de Barcelona poden gaudir dels dies addicionals fins el 15 de juliol del 2016.

El personal que ho pugui gaudir el 2016 ho podrà fer de forma ordinària, des de gener a desembre del 2016. 
TRIENNIS                                 DIES
6è trienni                                   2 dies addicionals de permís
7è trienni                                   2 dies addicionals de permís
8è trienni                                   3 dies addicionals de permís
a partir del 9è trienni                  1 dia addicionals de permís per cada trienni.
   

Noticia en pdf