NOU CALENDARI DELS PROCESOS SELECTIUS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que el 21 de febrer ha sortit publicat a la pàgina web de l’Ajuntament i a la intranet municipal, el nou calendari dels diversos processos selecitus.

Nomenaments al novembre del 2024

Prova temari específic (A1/A2/C1) i test de coneixements del temari (C2/E) al octubre de 2024.

Prova test de coneixements temari comú (A1/A2/C1) al febrer del 2025.

Nomenaments al novembre del 2025

Propera convocatòria de les categories d’A2/A1/C2/E el proper juny del 2024.

Prova de C1 al març del 2024

Entrevistes a l’abril / maig del 2024

Nomenaments a l’octubre del 2024

Convocatòria anual, durant el primer semestre.

Proves durant el segon semestre

Entrevistes periòdiques.