MODIFICACIÓ DE LES DOTACIONS ALS CONCURSOS L’ESTABILITAT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Des de CCOO us volem informar de la publicació al DOGC avui, 13 de gener de 2023, la rectificació de les errades a l’anterior publicació al BOP el 19 de desembre de 2022.

Els números de places finals als processos d’estabilització són els següents:

PLACES D’ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS: 1597

PLACES D’ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ ESPECIAL: 627

PLACES TOTALS D’ESTABILITZACIÓ: 2224

Aquesta modificació afecta al nombre de places a convocar, i per tant, a l’Annex 1 de les bases de les convocatòries i també s’ha publicat aquesta modificació (aquesta modificació no influeix en la finalització de les inscripcions, el darrer dia serà el 17 de gener):

Modificació Annex 1 Bases d’Estabilització per Concurs de Mèrits 13GENER23 BOPB

Modificació Annex 1 Bases d’Estabilització per Concurs d’Oposició 13GENER23 BOPB

PER QUALSEVOL CONSULTA ESTEM A LA VOSTRE DISPOSICIÓ AL

[email protected]