MESA GENERAL: CALENDARI ESCOLES BRESSOL

El 6 de març de 2024, s’ha celebrat una Mesa General a l’Ajuntament de Barcelona per tractar el calendari del curs 2024-25 de les Escoles Bressol.

El calendari de les Escoles Bressol està posat a l’Annex de l’IMEB 2018 – 2021, el que diu és el següent

  • Els primers dies laborables de setembre es realitzarà el festiu que hi ha per conveni i els dissabtes a recuperar de l’any natural en curs.
  • Es començarà amb infants el mateix dia que comencen a Infantil i Primària.
  • Finalitza el curs amb infants el 15 de juliol
  • Aquest any 2024 tenim un dissabte a recuperar i el festiu del conveni, que es fa com diu l’annex els primers dies laborables de setembre, en aquest cas 2 i 3 de setembre de 2024.
  • 4 dies de preparació del curs i començar el dia 10 de setembre.
  • I acabar el curs el dia 15 amb infants.

CCOO manifesta que amb 4 dies de preparació no és suficient, i ja ho vam dir l’any anterior. A Infantil – Primària és dona 5 dies de preparació perquè des del Consell Educatiu de Catalunya vam demanar, CCOO i altres entitats, que s’havia de donar el temps suficient per poder preparar l’inici de curs.

Que ja vam dir l’any passat que no és coherent començar el dia 10 i 11 ser festiu, que per a infants tan petits no té cap sentit.

Poder finalitzar com aquest curs sense infants.

I que pel personal de les Escoles Bressol, infants i famílies s’ha de poder fer les coses amb temps.

CCOO demanem a l’administració un informe per veure l’impacte del calendari del curs 2023-24 i del curs vinent, de les treballadores, infants i famílies.

  • Començar a treballar el dia 2 de setembre per preparar el curs.
  • 5 dies de preparació i començar el 9 de setembre amb infants.
  • Finalitzar amb alumnes el dia 11 de juliol.
  • I el 14 i 15 de juliol, fer el dissabte a recuperar i el dia de conveni.