MESA GENERAL 29.7.2022 CATEGORIA DE BRESSOL

Des de CCOO us volem informar que en la reunió de Mesa General del 29 de juliol de 2022, la majoria sindical ha signat el canvi de categoria (A2 – B) de les educadores de les escoles bressol.

CCOO ENS HEM ABSTINGUT PERQUÈ VOLÍEM QUE FÒSSIU VOSALTRES QUI DECIDIU I NO HA SIGUT POSSIBLE

S’han creat les següents categories:

 • A2 Mestres d’escoles bressol
 • B Educadores d’escoles bressol.

Totes les educadores s’estabilitzaran segons la seva formació acadèmica.

CONSEQÜÈNCIES DEL CANVI A DOBLE CATEGORIA BRESSOL (A2 I B)

 • Les companyes funcionàries A2 sense titulació de mestre es mantinguin a Grup A2 com educadores de bressol a extingir i les funcionaries que tenen la titulació seran A2 amb la nova categoria de Mestre d’escola bressol.
 • 2 processos d’accés diferenciats segons categoria (oposicions i borses).
 • Tractament diferenciat del temari pels processos de selecció, en aquells casos que per falta d’antiguitat, no es puguin optar als processos d’estabilització extraordinaris.
 • A cada escola bressol s’ha d’identificar els llocs A2 i B.
 • Amb l’estabilització hi ha més mestres d’escola bressol de les que es necessiten als centres.
 • Dues borses diferenciades A2 i B. Es trucarà per ordre a la persona, per un ordre estricte de posició, però també en funció de la categoria que es requereix en cada suplència i vacant.
 • Nombre de places de cada escola bressol en relació amb cada categoria, no es podrà proveir indistintament i segons la necessitat de donar compliment a la llei d’educació.
 • 2 concursos de trasllats (mobilitat interna) segons la categoria.
 • Diferència als triennis segons categoria en els nous triennis,
 • Diferència a les pagues extres segons categoria, cobrant menys la categoria l’A2.
 • Diferència de funcions:

A2

 • Redactar el projecte educatiu i implementar-lo.
 • Tutorització de les pràctiques d’alumnes de grau universitari i CFGS.

B

 • Implementar el projecte educatiu.
 • Tutorització de les pràctiques d’alumnes de CFGS

CCOO DEFENSEM DONAR VEU ALS COL·LECTIUS L’ÚNICA MANERA DE FER-LA ARRIBAR A L’ADMINISTRACIÓ ERA AMB UNA CONSULTA.