LLOC DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS AL CEB

Des de CCOO us volem informar al personal de l’Ajuntament de Barcelona del Concurs per Comissió de Serveis de Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals al Consorci d’Educació de Barcelona.

Aquest concurs ha sortit publicat a l’ATRI (pel personal de la Generalitat) i a la pàgina del Consorci d’Educació de Barcelona.

CCOO hem fet una queixa formal tant al CEB com a l’Ajuntament per no publicar a la intranet municipal i que el personal de l’Ajuntament interessat es pogués presentar i no deixar al personal laboral presentar-se.

El període de vigència que està penjat a l’Atri per presentar les sol·licituds és del 29 de febrer a l’11 de març de 2024. A la publicació del CEB no surt quin és el període de presentació a el concurs esmentat.

Per aquest motiu us informem per si alguna persona esta interessada.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC

Subgrup i nivell: A1 22

Vinculació: Funcionari o funcionària de Carrera

Forma de provisió: Comissió de serveis.

Jornada: Ordinaria

PARTICIPACIÓ

Les persones interessades que reunieixin els requisits esmentats han d’enviar el seu currículum personal al correu [email protected]

Cal identificar els fitxers amb el nom: “cognom1_cognom2_nom_CVpersonal”