LLISTA DEFINITIVA D’AMESOS I EXCLOSOS A L’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS D’OPOSICIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar de la llista definitiva d’admesos i exclosos a l’Estabilització d’Admesos i Exclosos a l’Ajuntament de Barcelona.

ACREDITACIÓ DEL CONEIXEMENT DE CATALÀ O CASTELLÀ, SI S’ESCAU:
Les persones aspirants que tenen una X a la columna de català o castellà, hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana o castellana. Aquelles persones aspirants que disposin de la documentació acreditativa i que encara no l’hagin aportat podran presentar-la d’una de les següents maneres:

 • Adjuntant el document a l’adreça electrònica [email protected] fins a 7 dies naturals previs
  a la data de realització de la prova de català.
 • Per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d´octubre, del
  procediment administratiu comú de les administracions públiques, fins a set dies naturals previs
  a la data de realització de la prova.
 • El mateix dia de la prova de coneixements de llengua catalana/castellana, abans que aquesta
  comenci, aportant la corresponent fotocòpia

Per a qualsevol consulta estem a la vostra disposició al 659093430 i al correu [email protected]t