L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, ESTABILITZARÀ LES JORNADES PARCIALS DE LES ESCOLES DE MÚSICA I CONSERVATORI

CCOO estem molt contents per poder estabilitzar les jornades parcials, en funcionaris de carrera, de les Escoles de Música de Barcelona i el Conservatori de Música de Barcelona.

Han sigut mesos negociant amb l’administració, parlant amb el personal afectat en assemblees i presencialment per saber els seus neguits ….

Ahir a Mesa General, 19 d’octubre de 2022, es va signar l’acord que permet que contractes tan precaris com som els del professor i professores de música amb jornades amb vacants estructurals de molt poques hores i amb l’antiguitat per accedir als processos d’estabilització, puguin ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Barcelona, sempre que compleixin els requisits legals.

També en aquest temps s’ha lluitat perquè aquest personal que es pugui estabilitzar a temps parcial pugui, si vol, completar el seu horari amb substitucions, i a l’acord també està signat el següent paràgraf, per garantir aquesta demanda.

La jornada de treball dels funcionaris de carrera a temps parcial es podrà ampliar per a necessitats conjunturals del servei, com per exemple per cobrir hores de substitució, i de forma voluntària per part del funcionari.

Ara només falta revisar les places que ens informen perquè cap persona que compleixi amb els requisits, per no deixar ningú enrere.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb Educació CCOO al [email protected] o amb el nostre delegat Victor Bejar.