IMEB ENS DONA LA RAÓ A L’AL·LEGACIÓ DEL CONCURS DE DIRECTOR/A D’ESCOLA BRESSOL

Divendres, 1 de març de 2024, vam rebre la resposta a les al·legacions que vam presentar, des de CCOO, a la Convocatòria i les bases que han de regir el concurs de 75 llocs de treball de Director/a d’Escola Bressol de l’IMEB.

L’al·legació que vam presentar des de CCOO va ser la següent:

Que es puguin presentar aquest concurs de direccions de les escoles bressol totes les A2 Educadores de Bressol a extingir, perquè a l’acord de les categories de les Escoles Bressol de l’Ajuntament de Barcelona diu:

Declarar a extingir la categoria d’Educador/a d’Escola Bressol subgrup A2 dins l’Escala d’Administració Especial
El personal funcionari de carrera amb titulació de Tècnic Superior d’Educació Infantil i equivalent de la categoria declarada a extingir mantindrà la seva vinculació i tots els drets de mobilitat, promoció i carrera professional.

Parla que aquest personal mantidrà els seus drets per promoció i carrera professional i dins de les Escoles Bressol i ser categoria A2 es tenir el càrrec de director o directora.

Que les persones que pertanyen a la categoria funcionarial a extingir d’Educadora d’Escola Bressol, subgrup A2, en possessió de la titulació de Grau de Mestra/e d’educació infantin, poden participar en el Concurs de 75 llocs de treball de Director/a d’Escola Bressol de l’IMEB.