EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA TÉ AL PERSONAL MUNICIPAL ENCADENAT!!!

El 28 de novembre de 2023 se celebra una Mesa General amb la presència del Consorci d’Educació de Barcelona.

CCOO fa molt de temps que demana que el CEB es segui a la Mesa General per tractar diferents temes, però sobretot el que més preocupa a la plantilla és l’Oferta Pública de docents, Grau Massana i PAE.

Proposta de calendari i bases per part del CEB:

Calendari separar els processos de docents i després Grau Massana i PAE.

La proposta de calendari que ens proposen no està complet amb totes les proves.

A la fase d’oposició i després de la pressió que hem fet durant tot aquest temps tant al CEB com a l’Ajuntament de Barcelona seran igual que els docents de música de l’IMEB.

El primer exercici seran tres proves, les tres proves seran sumatòries i no eliminatòries cadascuna:

La 1 prova Temari igual que el Concurs d’Oposició per Estabilització (cuqui), no descompten les errònies

Les 2 i 3 proves serà presentació unitat, programació i defensa.

Aclarim al CEB i a l’Ajuntament de Barcelona que la gent només esta neguitosa si no que esta enfadada per no fer el proces d’oferta publica com els seus companys i companyes de l’Ajuntament de Barcelona, PER TOTS I TOTES SOM PERSONAL MUNICIPAL!!!