DATA DEFINITIVA PROVES ESTABILITZACIÓ, PROMO INTERNA I ORDINARIA AJUNT. BCN

Des de CCOO us volem informar de la publicació avui, 21 de novembre de 2023, de la data definitiva de les proves practiques dels processos següents:

  • Del procés d’estabilització de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició. (a excepció de la categoria Professor d’Orquestra i Banda)
  • Per a la cobertura de places dels subgrups A1, A2 i C1 de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs oposició lliure
  • Per a la cobertura de places del subgrup C2 i grup agrupacions professionals (AP) (subalterns antic grup E) de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs oposició lliure.
  • Per a la cobertura de 12 places de la categoria de professor/a de música de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant concurs oposició lliure, aprovades per la comissió de govern en data 27 d’abril de 2023.
  • Per a la selecció, per promoció interna especial, mitjançant concurs oposició, de les categories de l’Ajuntament de Barcelona: Auxiliar d’Administració General, Gestor/a d’Administració General, categoria Tècnic/a Superior de Gestió, Tècnic/a Superior en Enginyeria.

S’informa que la prova pràctica es realitzarà de forma simultània (el mateix dia/hora) el: