CONCURS DE MÈRITS: LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS, EXCLOSOS I AUTOBAREMACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar de la publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos, del concurs de mèrits de l’Ajuntament de Barcelona.

Recordeu que encara estem a l’autobaremació i serà a la propera publicació que surti la baremació per part de l’Ajuntament de Barcelona.

LLISTES DEFINITIVES ADMESOS, EXCLOSOS I AUTOBARMACIÓ

NOTA INFORMATIVA

D’acord amb el punt 9 de les bases reguladores del procés selectiu, a la finalització del termini de presentació de mèrits s’ha procedit a fer una còpia automàtica de la informació continguda en “El meu currículum” de les persones aspirants.

Per tal de garantir que aquest procés de còpia automàtica s’ha dut a terme, durant els propers dies es comunicarà a les persones aspirants el contingut final d’aquesta còpia a través de la plataforma de notificacions digitals e-Notum.

L’accés a la comunicació es remetrà per correu electrònic i s’enviarà al mateix temps a través de missatge sms a l’adreça electrònica i al mòbil indicats a efectes de notificacions i/o comunicacions en la sol·licitud de participació.

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres a: [email protected].

CCOO SEMPRE AL VOSTRE COSTAT!!!