COM REALITZAR EL FAS 2022 DES DE LA INTRANET MUNICIPAL

CCOO, desprès de diverses consultes, us hem preparat un pdf de com es realitza la sol·licitud del Fons d’Acció Social 2022 per la intranet municipals.

Esperem que us serveixi d’ajuda.