CCOO PORTEM AL CEB A INSPECCIÓ DE TREBALL

CCOO vam posar una denúncia a Inspecció de Treball, per les condicions que hi ha al CFA Freire.

CCOO portem reclamant al Consorci d’Educació, a les reunions de prevenció laboral, per registre,… sense cap resposta per part de l’Administració i per aquest motiu hem hagut d’actuar posant una denúncia a Inspecció de Treball.

La situació en aquest centre és la següent:

  • La teulada és de fibrociment i està trencada.
  • Plou, literalment, dins del centre educatiu.
  • Al ploure dins del centre hi ha risc de relliscar i caure per les escales i altres llocs del centre.
  • Unes 4 aules tenen humitats amb fongs i amb la fusta podrida.

El dia 7 d’abril va anar la inspectora de treball al centre per veure la situació, en aquesta visita CCOO hi va estar present i el 19 d’abril la Inspecció de treball va convocar al CEB i a CCOO a la seva seu per parlar sobre la situació de perill per la salut del personal del centre.

El CEB va manifestar:

  • Que ja estan pressupostades les obres de la teulada a l’estiu del 2023.
  • I que per resoldre el tema de les humitats, fins a l’estiu del 2023, posarien una pintura amb tractament.

CCOO vam manifestar que no era suficient pel fet que quan fora del carrer plou al centre plou també, i això faria que sortís més humitat,…

Ens van dir que farien alguna cosa perquè les filtracions del sostre no vagin dins del centre.

El CEB ha de fer arribar informes a Inspecció de treball per poder dictar la seva resolució.