CANVIS ESCOLES BRESSOL CURS 2022-23

El passat dimecres, 4 de maig de 2022, l’Ajuntament de Barcelona publicava una nota de premsa de les escoles Bressol, en la que manifesta dos punts importants.

MORATORIA CALENDARI PEL CURS 2022-23

Tal com us vam informar, a la Mesa General del 29 d’abril es va acordar amb l’Administració una moratoria del calendari escolar imposat pel Departament d’Educació, per poder negociar el canvi que implica pel personal de les escoles bressol.

En aquesta reunió, CCOO, vam manifestar el nostre rotund desacord amb la proposta que feia l’Administració perquè deixava en indefensió a les seves treballadores i no acceptaven les nostres propostes.

Una d’aquestes propostes es la d’acabar sense infants al juliol, proposta que fa molts anys que el col·lectiu i CCOO esta demanen a l’IMEB i que també va ser el resultat de l’enquesta que vam enviar a tot el personal dels centres.

Per aquests motius valorem positivament aquesta moratoria d’un any i esperem que l’Ajuntament de Barcelona, entri a negociar la millora de les condicions.

Per tot això CCOO ha signat la moratoria del calendari del Curs 2022-23.

El calendari del curs 2022-23 quedaria de la següent manera:

  • Els dies 1, 2 i 5 de setembre les educadores de bressol disposen de festa (2 dies, dissabtes festius del 2022, 1 dia, addicional festiu pel conveni 2017-21, signat per CCOO)
  • Els infants comencen el 12 de setembre de 2022.
  • El curs 2022-23 acaba el 14 de juliol de 2023.
  • Els dies de Nadal i Setmana Santa seran els que estableixi el Departament d’Educació.

MES RECURSOS PER L’ATENCIÓ A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Volem començar dient que l’etapa educativa del 0-3, es la més important pels infants, una de les causes es que en aquesta etapa es detecten les NEE, …

Pel curs 2022-23 l’IMEB reforçarà l’atenció a infants amb necessitats educatives especials i un nou servei itinerant d’infermeria.

CCOO portem molt de temps demanen a l’Ajuntament de Barcelona, l’IMEB i Departament d’Educació una educació inclusiva real als centres educatius.

CCOO portem molts anys, primer reclamanant i ara ja exigim una educació inclusiva de qualitat que es el que mereixen els nostres infants, els personal de centres i les famílies, perquè l’educació inclusiva ha de ser el motor per fer una societat més justa i igualitària, on el respecte a la diversitat sigui el seu senyal d’identitat.

Que les bones intencions es queden en un no res, si no es posen recursos per fer real aquesta situació actual en els centres educatius.

Per tot això des de CCOO per una banda, valorem molt positivament que l’Ajuntament de Barcelona comenci a veure la realitat de les escoles bressol de Barcelona, posant al seu abast més recursos.

CCOO veiem l’increment de les hores de suport educatiu per els infants amb NEE positiu però encara no sabem a quant de temps estem parlant i en quines franges horàries i com serà el seu impacte en els diferents centres. Aprofitem per tornar a reclamar que el personal de suport educatiu ha de ser personal municipal i no d’empresa externa.

Infermera itinerant, dedicació entre 5 i 15 hores setmanals.

CCOO portem demanant la figura de la infermera als centres educatius de forma reiterada tots aquests anys des de la posada en marxa del decret d’inclusiva.

L’Ajuntament ara posarà aquesta figura de manera itinerant, i CCOO volem ser prudents a l’hora de valorar aquesta proposta per saber si compleix en les necessitats que tenen les escoles bressol de Barcelona.

Punts a valorar aquest curs:

  • Que sigui itinerant i les hores que estarà a les escoles bressol, CCOO creiem que ha d’haver una infermera per centre.
  • A la nota de premsa posa que es crea per assessorar i formar als equips educatius i CCOO sempre hem dit que els personal de centres NO ES PERSONAL SANITARI i que no ha de saber posar sondes, alimentació per sonda, boto gàstric,…)

Per tot això, CCOO valorem amb el personal de les escoles bressol que son les que estaran dia a dia aquestes mesures.

Per qualsevol consulta podeu enviar un correu a [email protected]