Adjudicacions d'estiu: Consulta de les adjudicacions.

  1. Destinacions 2010-2011. Resolució definitiva. (Departament)
  2. Consulta del resultat de l’adjudicació (+)
  3. Cercador i codis de centres (per consultar les adjudicacions a qualsevol centre)
  4. Codis de centres (DOGC)
  5. Atenció: només les persones que han participat poden consultar la seva adjudicació i l’adjudicació d’un centre (en l’adjudicació per centre surt el professorat destinat per programa, no el DNI del professorat destinat). En el cas que un director o directora vulgui fer la consulta del resultat de l’adjudicació, en l’apartat de codi XTEC ha d’introduir el codi XTEC del centre.
    Les persones que ja tenen informada una destinació per al curs 2010-2011 al Registre Informàtic de Professorat poden comprovar la seva destinació a través del portal EPOCA, a Expedient > Consulta de dades > Dades de l’expedient.