Actualitat

Borsa interins: llista definitiva persones admeses i excloses. Nou termini de consulta i modificació de dades

  1. Llista definitiva de persones admeses i excloses (+)
  2. Es preveu que hi hagi un nou termini de consulta i modificació de dades a principis del mes de novembre del 2010(+)

El Departament aprova les plantilles del personal docent dels centres públics. Llocs de treball de la Inspecció d’Educació

Jubilació 2010. Xerrades informatives sobre classes passives

  1. On farem xerrades?
  2. De què parlarem?:
  3. Aspectes generals.
  4. Modalitats de jubilació per les que es pot jubilar una persona.
  5. Procedient de cada modalitat.
  6. Alguns elements de càlcul de pensió.
  7. Situació actual.
  8. Preguntes.