Actualitat

Dimecres 17 de març: Vaga de l’Ensenyament Públic contra la Política Educativa del Departament. Ja n’hi ha prou!

Accés a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (primària), del 9 al 18 de març

 1. Accés a la sol·licitud (+)
 2. Consulta de les dades del personal que forma part de la borsa de treball (+)
 3. Resolució publicada al DOGC del dia 8 de març de 2010 – DOGC núm. 5582 – 08/03/2010
 4. Termini de presentació de sol·licituds 9 al 18 de març de 2010, ambdós inclosos.
 5. Accés a l’aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud… (+)
 6. Cos de mestres:
 7. * Audició i llenguatge (ALL) (a tots els SSTT i Consorci Barcelona)
  * Educació especial (EES) (a tots els SSTT i Consorci Barcelona)
  * Educació primària (PRI) (a tots els SSTT i Consorci Barcelona)
  * Educació primària, anglès (PAN) (a tots els SSTT i Consorci Barcelona)
  * Educació primària, educació física (PEF) (a tots els SSTT i Consorci Barcelona)
  * Educació primària, francès (PFR) (a tots els SSTT excepte Baix Llobregat i Consorci de Barcelona)
  * Educació primària, música (PMU) (a tots els SSTT i Consorci Barcelona)

Dimarts 20 d’abril: Un GOL per l’Educació