Accions i recursos educatius: 8M cada dia!

Per una educació feminista: 8 de març cada dia

Des de la Federació d’educació hem elaborat i actualitzat un llistat d’accions i recursos educatius que considerem interessants per a treballar el feminisme i la coeducació a les aules i a tots els espais educatius en general.

Els materials estan orientats a repensar diferents temes des de la perspectiva feminista:

 • Els sabers de les dones, no només els acadèmics, i els relats dels continguts curriculars
 • Les accions transversals i les concretes
 • Les intervencions per erradicar les violències masclistes
 • L’educació emocional des d’una perspectiva de gènere
 • Les tasques de cures, qui les fa i per què
 • Els materials i currículums sexistes, androcèntrics i heteronormatius
 • Com desmuntar estereotips
 • Les relacions lliures i en igualtat
 • La inclusió de les nenes i dones de tot el món
 • Els programes coeducatius i l’educació afectivosexual

Propostes educatives per al 8 de març i per a la resta de dies:

 1. Accions reivindicatives als centres educatius
 1. Unitats, tallers i itineraris didàctics
 1. Lectures per a l’alumnat
 1. Curts, pel·lícules, documentals i vídeos
 1. Comissions de gènere
 1. Guies de coeducació
 1. Dones i ciència
 1. LGTBI+
 1. Coeducació en el lleure
 1. Altres temàtiques concretes
 1. Altres llistats de recursos