Accés a cossos de catedràtics: assignació automàtica de puntuació.

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos

 1. Assignació automàtica de puntuació:
 2. -Consulta a l’aplicació
 3. -Guia d’ús sobre el funcionament de l’aplicació
 4. Assignació automàtica de puntuació (apartats 1 i 3.1 barem) Termini per acceptar o rebutjar la puntuació atorgada: del 4 al 10 de juny del 2010
 5. En cas de manifestar desacord amb la puntuació hi haurà 10 dies hàbils a partir del 10 de juny per aportar la documentació justificativa als SSTT o Consorci.
 6. Full d’autobaremació
 7. Estadistica dels admesos provisionalment classificats per especialitats 2010
 8. Estadístiques 2009
 9. Estadística seleccionats 2007/2008
 10. Estadística participants 2007/08
 11. 18 de juny, a les 16:00. Prova prèvia de coneixements de la llengua catalana.
 12. 9 de juny, a les 10 hores. Acte de presentació davant els tribunals
 13. Convocatòria indexada
 14. Web Departament càtedres