3 de desembre, dia internacional de la discapacitat

Treballem aquest dia i els 365 de l’any per unes condicions de treball dignes  i uns serveis dignes i de qualitat per a les persones amb discapacitat i pels professionals que hi treballen. Què volem?

Volem un sistema educatiu inclusiu

 • Volem una escola amb millors recursos
 • Volem millors condicions laborals pels professionals de les escoles
 • Prou precarietat!
 • Salut a les nostres empreses, per donar salut a les persones

Volem uns serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat, de qualitat i eficients

 • Volem unes condicions econòmiques dignes pels seus treballadors i treballadores.
 • Volem unes ràtios justes i que no provoquin emmalaltir a les persones treballadores
 • Prou precarietat!
 • Salut a les nostres empreses, per donar salut a les persones

Volem uns serveis residencials per a persones amb discapacitat, de qualitat i eficients

 • Volem unes ràdios justes i proporcionades al grau de discapacitat i la dependència de la persona atesa
 • Volem unes condicions econòmiques dignes
 • Volem uns recursos humans i materials dignes i suficients per a la persona amb discapacitat atesa i els professionals que els atenen.
 • Prou precarietat!
 • Salut a les nostres empreses, per donar salut a les persones

Volem treball digne per a les persones amb discapacitat

 • Volem que s’apliqui la reserva de llocs de treball per a les persones amb discapacitat a empreses ordinàries.
 • Volem que els Centres Especials de Treball reconeguin el treball de les persones amb discapacitat
 • Volem que les persones treballadores amb discapacitat dels CET tinguin dret a 30 minuts de descans en jornada efectiva de treball, igual que les persones treballadores sense discapacitat.
 • Volem que cap categoria tingui com a salari base un sou inferior a l’estipulat com a SMI mensual
 • Volem que els CET deixin d’absorbir antiguitats i altres complements
 • Prou precarietat!

Salut a les nostres empreses, per donar salut a les persones

#DiscapacitatAmbdrets

#DiscapacitatSensePrecarietat

3 De Desembre Dia Internacional De La Discapacitat