Tipus d’accidents de treball

La normativa de Seguretat Social defineix accident de treball com ‘tota lesió que la persona treballadora pateix amb motiu o a conseqüència del treball que realitza per compte d’altri’. Però, com es classifiquen?

Targeta 1 Tipus Accidents Treball

Com es classifiquen?

Segons les conseqüències

 • Sense baixa: són aquells que no donen lloc a una baixa mèdica.
 • Amb baixa: són aquells que donen lloc a una baixa mèdica

Segons el lloc on es produeixen

 • In itinere: en anar al lloc de treball o en tornar-ne, fora de la jornada laboral.
 • En jornada: tenen lloc dins de la jornada de treball. Poden ser:
  • Traumàtics: ocorren dins del centre de treball i causen lesions traumàtiques(danys dels òrgans o teixits produïts per una acció mecànica externa o per factors exògens).
  • No traumàtics: ocorren dins del centre de treball i donen lloc a lesions no traumàtiques (per exemple: infarts, vessaments cerebrals…).
  • En desplaçaments: ocorren durant la jornada laboral i fora del centre de treball (in missio). S’hi inclouen els produïts amb mitjans de transport.

Segons la gravetat

 • Lleus: les conseqüències sobre la salut són de baixa gravetat per a la integritat física de la persona treballadora i no deixen seqüeles.
 • Greus: poden deixar seqüeles més o menys incapacitants.  
 • Mortals: el resultat és la defunció de la persona treballadora.
Targeta 2 Tipus Accidents Treball

Traumàtics

Els més habituals són per xocs o cops contra un objecte en moviment (com els atropellaments o els accidents amb carretons elevadors), cops contra un objecte immòbil (com les caigudes en altura), atrapaments, aixafaments i amputacions.

Aquests són elements bàsics de seguretat que haurien d’estar més que superats!

Mortals no traumàtics

El 2022 han crescut un +62,50 % respecte del 2021 i han representat el 54 % de la mortalitat laboral ocorreguda dins de la jornada de treball.

Exigim una organització del treball saludable!

Mortals per desplaçaments

El 2022 el 24 % dels accidents de treball mortals van ser in itinere o en desplaçaments dins de la jornada laboral. 

És urgent desplegar a les empreses plans de mobilitat coordinats amb la prevenció de riscos laborals per reduir aquests accidents!

Targeta 3 Tipus Accidents Treball

Recorda: cada accident de treball s’ha d’investigar i cal acordar mesures per evitar que torni a produir-se.

Si vols saber més sobre plans de mobilitat i sinistralitat laboral, consulta el nostre informe.

Infografia Tipus Accident De Treball
Infografia Tipo Accidente De Trabajo

Feu clic per veure la infografia “Tipus d’accidents de treball” en català o la infografia “Tipo de accidentes de trabajo” en castellà.

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022