Jornada: La democràcia econòmica

La democràcia a les empreses i administracions

Gràcies a les lluites socials i laborals s’han produït els avenços socials. El nostre sindicat sempre s’ha caracteritzat pel seu component sociopolític, actuant no només en els temes laborals sinó també en aquelles qüestions que afecten els drets de la ciutadania, com poden ser la sanitat, l’educació, la llei de la dependència, etc.

En aquests moments de canvi hem acordat amb patronals i govern una nova reforma laboral i es comença a parlar d’una llei que incorpori als treballadors als òrgans de govern de les empreses. Per això volem encetar el debat de la participació dels treballadors/es en la gestió de les empreses. No només  per millorar les seves condicions laborals i l’organització del treball, sinó també per decidir com es reparteixen els beneficis empresarials, les polítiques públiques que desplegarà una administració o la participació dels agents socials en les transicions digitals.

Jornades

Hem previst la realització de tres sessions on intervindran persones del nostre sindicat i de l’àmbit acadèmic a fi de conèixer i reflexionar com es concreta la democràcia a les empreses i a les administracions.

Primera sessió: Es va celebrar el 25 de maig, amb  Bruno Estrada, adjunt a la secretaria general confederal de CCOO i president de la plataforma per la democràcia econòmica, i a Carlos Díaz, responsable d’acció sindical de la FSC de Catalunya per a introduir-nos en la realitat actual i perspectives de futur de la democràcia econòmica entre nosaltres. Presentació per Ivan Molinos Meire responsable de noves realitats del treball de la FSC.