Assegurança Protecció Nòmina d’Atlantis

Oferta exclusiva per a persones afiliades de FSC-CCOO

Assegurança de nòmina: cobertura per sanció temporal d’ocupació i sou per actes involuntaris de l’assegurat en l’exercici de l’activitat laboral i o funcionarial dins del seu horari o jornada de treball, defensa penal, reclamació per danys corporals i assessorament jurídic laboral.

Límits indemnitzatoris per assegurat i sinistre. Assegurança de nòmina: subsidi temporal d’ocupació i sou, 2.400 €/mes amb un límit per sinistre de: 24.000 €.

Defensa penal. responsabilitat penal i fiances conseqüència de fets produïts per l’assegurat en l’acompliment de la seva activitat laboral i o funcionarial dins del seu horari o jornada de treball, conjuntament: 3.000 €.

Reclamació de danys corporals soferts per l’assegurat en l’acompliment de la seva activitat laboral i o funcionarial dins del seu horari o jornada de treball: 3.000 €.

Assessorament jurídic laboral telefònic: il·limitat.

Per a més informació truca a:

611 602 353 / 680 639 206 / 93 003 96 76