La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Isabel I


Les condicions econòmiques que s'ofereixen consisteixen en la reducció d'un 5% en els preus de la universitat per a la seva oferta de graus i màsters oficials. Aquest descompte serà acumulable amb els descomptes que tingui establerts la institució acadèmica a cada moment (durant el  mes de maig, per exemple, la Universitat Isabel I ofereix descomptes de fins a un 25% en els preus de matrícula). Aquests descomptes no seran acumulables per al màster de formació del professorat en educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.


Aquest conveni tindrà vigència durant el curs acadèmic 2017-2018, podrà ser prorrogat durant el període que estimin oportú ambdues parts i serà extensible a totes les organitzacions vinculades a l'FSC-CCOO a Catalunya.


La Universitat Isabel I té actualment 5.108 alumnes matriculats en graus i màsters oficials i més de 1.700 en cursos de postgrau, idiomes i MOOC.


La Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres compta en l'actualitat amb més de 31.000 afiliats i afiliades que, juntament amb els seus familiars de primer grau, podran acollir-se als avantatges d'aquest conveni en tota l'oferta de titulacions oficials de la Universitat Isabel I: en els 11 graus i en 4 dels 5 màsters oferts per la institució acadèmica.


Graus oficials: ciències de la seguretat, enginyeria informàtica, administració i direcció d'empreses (ADE), dret, psicologia, criminologia, història i geografia, nutrició humana i dietètica, ciències de l'activitat física i l'esport (CAFD), educació infantil i educació primària.

Màsters oficials: exercici de l'advocacia, màrqueting digital, disseny tecnopedagògic (e-learning), prevenció de riscos laborals i màster en formació del professorat en educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes.

Per a més informació:

Carolina Colomer. Formació i Serveis de la Federació de serveis a la Ciutadania. Tel. 93 481 27 65 (ext. 3251).


12/05/2017

Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya | Avís legal | RSS |

ccoo.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència d’usuari. Més informació sobre la política de cookies