VALORACIÓ DE CCOO DE LA LOMLOE

Amb aquest document posem al vostre abast els punts més significatius de la nova llei d’educació tant pel que fa als avenços, com en el que hem considerat oportunitats desaprofitades o mancances.