Dignificar treballs de cures i essencials

Introducció

En la perspectiva de la transició ecològica, el treball de cures i enfocats a les persones són el gran jaciment d’ocupació futura. A més, la pandèmia ha demostrat com llocs de treball poc valorats són els essencials per la vida. Cal millorar la qualitat de l’ocupació en aquestes activitats, altrament fortament feminitzades.

Objectius

Millorar el reconeixement social i la qualitat de l’ocupació en aquests sectors.

Mesures

  • Millora en les licitacions públiques, en preu i incorporant clàusules socials per garantir la millora dels llocs de treball i l’assistència que en depenen. 
  • Reforçar la negociació col.lectiva en els sectors essencials per millorar les condicions de treball, sobretot, jornada, saliri i reconeixement de tasques. 
  • Impulsar el sistema de reconeixement de competències professionals en aquests sectors. 
  • Garantir el compliment de la normativa laboral i la protecció de les persones treballadores més vulnerables en aquestes activitats

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
Ods15 Vida Ecosistemes Terrestres Bn
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Interlocutor

Organitzacions

Etiquetes