Saps què hem fet les CCOO per tombar el decret de plantilles? Judici el 20 de març

El 20 de març començarà el judici a conseqüència del contenciós-administratiu que CCOO Educació va presentar el primer trimestre del curs 2021-2022 en contra el sistema de provisió de llocs de treball.

Sota el parany de l’autonomia i del projecte educatiu dels centres públics, Catalunya ha instaurat un model de selecció de personal docent, únic en l’estat, propi de l’empresa privada. A dia d’avui, no tenim cap indicador que demostri que aquest desplegament normatiu hagi millorat la qualitat educativa. La pèrdua dels drets de les persones treballadores als centres públics és una evidència.

En aquest sentit, i en el marc de les eleccions sindicals del personal docent, CCOO Educació ha presentat aquesta i altres mesures per demanar més democràcia als centres educatius:

  • Hem interposat un contenciós contra el sistema de provisió.
  • Derogació del decret de plantilles.
  • Participació real dels claustres.
  • Consells escolars de centre i territorials decisoris.
  • Creació d’una xarxa d’escoles de memòria.