Uns serveis mínims abusius i sense publicar al DOGC

Des de la Federació d’educació de CCOO volem denunciar l’establiment per part de l’administració d’uns serveis mínims per la vaga d’educació del març absolutament abusius i injustificats que conculquen el dret a vaga dels treballadors i treballadores de l’educació. Aquests serveis mínims són superiors als dictats per les vagues anteriors. Denunciem que no hi ha res que justifiqui aquest canvi de criteri.

En l’acte de mediació que es va dur a terme el 9 de març i que va quedar sense acord entre les parts, el Departament d’empresa i treball es va posicionar clarament al costat de la petició del Departament d’educació i ha dictaminat en una ordre que encara no ha estat publicada uns serveis mínims abusius consistents en:

“Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis o el/la secretari/ària, i en el cas de les llars d’infants, un membre del claustre.

A més de la persona esmentada:

 • Per a l’ensenyament infantil, de primària i secundària (de 3 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats o aules.
 • Per a l’educació especial (de 3 a 16 anys): 50% de les plantilles dels centres.
 • Per al servei de monitoratge de menjador, per al servei de cuina, per al servei d’acollida, per al servei d’extraescolars i per al servei d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials: 50% de les plantilles dels centres.
 • Per a les llars d’infants: 50% de les plantilles.
 • Per al complex educatiu de Tarragona: 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.”

El text dels serveis mínims també puntualitza que “aquests serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n’hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga” i que “la direcció dels centres s’han d’assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin una comunicació formal i efectiva de la designació”.

Pel que fa al servei externalitzat del lleure educatiu, no podem entendre com es disposen uns serveis mínims superiors als del propi servei lectiu per un servei considerat pel decret menjador com a optatiu i no essencial, ja que no és ni universal ni gratuït. Per altra banda, també és incomprensible que el suport educatiu de necessitats educatives especials sigui considerat un servei imprescindible un dia de vaga, quan habitualment només hi ha una única treballadora externalitzada en cada centre, amb una jornada parcial i irregular segons el dia de la setmana. Aquest servei és el primer cop que apareix als serveis mínims de vaga, seguint les indicacions de la patronal que no vol perdre els ingressos que suposa un dia de feina d’aquest personal externalitzat.

Comunicat unitari dels sindicats de docents de pública no universitària.

Serveis mínims vagues març 2022, un abús més de l’administració. Els sindicats sotasignats unitàriament considerem que els serveis mínims dictats per l’administració són abusius i no estan justificats. Denunciem les formes de l’administració i el fons dels serveis mínims dictats que dificultaran l’exercici del dret legal a vaga dels treballadors de l’educació de Catalunya durant aquest març de 2022.

A l’acte de conciliació celebrat el dia 9 de març la part social, unitàriament, va demanar que no es dictessin serveis mínims. Hem de denunciar l’actitud del representant del Departament de Treball durant la reunió. El seu paper havia de ser mediar i mantenir, almenys, l’aparença d’imparcialitat. Va quedar clar que l’administració representada pel Departament d’Empresa i Ocupació estava del costat de l’administració representada pel Departament d’Educació.

Tant és així que totes les pretensions del Departament d’Educació van ser ateses i s’han dictat uns serveis mínims per als dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març i també per al dia 23 de març consistents en:

 • Una persona de l’equip directiu per cada centre.

A més de la persona esmentada:

 • Per a l’ensenyament infantil, de primària i secundària (de 3 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats o aules.
 • Per a l’educació especial (de 3 a 16 anys): 50% de les plantilles dels centres.
 • Per al servei de monitoratge de menjador, per al servei de cuina, per al servei d’acollida, per al servei d’extraescolars i per al servei d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials: 50% de les plantilles dels centres.
 • Per a les llars d’infants: 50% de les plantilles.
 • Per al complex educatiu de Tarragona: 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.

Volem denunciar, especialment:

 • L’assimilació del servei públic d’educació secundària obligatòria a l’educació infantil i primària: no és el mateix l’alumnat de 3 anys que el de 16 anys.
 • L’increment de serveis mínims educació infantil i primària respecte de la vaga del 8 de març, just una setmana abans del primer dia d’afectació dels presents serveis mínims. No hi ha res que justifiqui aquest canvi de criteri.
 • Els serveis mínims dictats a l’ESO, dels 12 fins els 16 anys, per considerar que aquest alumnat no està en situació d’estar desatès en cas de no assistir al centre.
 • Que aquests serveis mínims són molt superiors als dictats per les vagues educatives anteriors al COVID (maig 2019) i en alguns aspectes fins i tot superiors als dictats en èpoques molt més dures que les actuals de pandèmia (octubre 2020).
 • Que la no diferenciació dels serveis mínims en les Zones Escolars Rurals i la consideració de cada escola de la ZER individualment com a centre porta, de facto, a la conculcació del dret de vaga dels mestres
  d’aquests centres.

Per últim, recordem que els treballadors es poden adherir a tots els dies de vaga, a un o als que consideri, que aquesta voluntat es manifesta anant a treballar o no els diferents dies convocats, sense necessitat
d’avisar amb anterioritat ningú i que les direccions han de controlar cada un dels dies qui fa i qui no fa vaga.


Informació de preguntes pràctiques de la vaga en aquest enllaç