Tramitació recuperació paga extraordinària 2013 i 2014 pel personal que ja no presta serveis

Aplicació per tramitar la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària dels anys 2013 i 2014, per al personal que ha deixat de prestar serveis, per extinció de la relació de serveis, per haver passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a altres administracions, i que hagi modificat les seves dades bancàries.

El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant els exercicis 2013 i 2014 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà –pel que fa a l’exercici 2014 – durant el darrer trimestre de l’exercici 2021 la recuperació parcial de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.

Teniu tota la informació i les diferents sol·licituds en aquesta pàgina web del Departament d’Educació


Amb aquest pagament el Govern compleix amb el calendari de l’acord que CCOO vam signar l’11 de desembre de 2018, en el Comitè de Vaga, arran de la Vaga General de Serveis Públics que vam convocar únicament i de manera conjunta UGT i CCOO, per exigir la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014.

Més informació a: Retorn del 55% de la paga extraordinària de 2014 al novembre