Resum mesa sectorial del procés d’estabilització

Resum de la mesa

Ahir dilluns 23 de maig ens vam reunir en mesa sectorial amb el Departament d’Educació per parlar exclusivament del procés d’estabilització tal com havíem acordat els sindicats representatius. Després de l’acord aconseguit a funció pública signat el 9 de maig per la IAC (USTEC), UGT i CCOO per aconseguir més places per al procés extraordinari d’estabilització, el Departament ha informat del procediment que ha utilitzat per determinar les places a estabilitzar i del calendari aproximat en la que preveu fer els diferents procediments de selecció de personal:

  • Concurs de mèrits extraordinari: el procés començaria al setembre d’enguany i acabaria el març de 2023 i les persones seleccionades s’incorporarien com a funcionàries de carrera amb destinació provisional a 1 de setembre de 2023.
  • Concurs oposició extraordinari: la convocatòria sortirà el desembre del 2022, però es preveu que les proves comencin el maig o juny del 2023 i les persones seleccionades s’incorporarien com a funcionàries en pràctiques a 1 de setembre de 2023.
  • Concurs oposició ordinari (reposició): la convocatòria sortirà el desembre del 2022, però es preveu que les proves comencin el maig o juny del 2024 i les persones seleccionades s’incorporarien com a funcionàries en pràctiques a 1 de setembre de 2024.

També ha informat que els processos són de lliure concurrència i que s’hi pot presentar tothom de qualsevol comunitat autònoma i que, per tant, en principi l’última fase del concurs de mèrits serà coordinada pel Ministerio d’Educación y Formación Profesional per evitar que es puguin obtenir diferents destinacions simultàniament en diferents comunitats autònomes. També la baremació del concurs de mèrits hauria de ser la mateixa a nivell estatal.

Pel que fa a les taxes d’inscripció a cadascun dels processos, han informat que s’haurà de pagar una taxa per cada procés i que la inscripció per més d’una especialitat comportarà el pagament d’una taxa per cadascuna de les especialitats presentades. Evidentment, des de CCOO hem manifestat la nostra queixa.

Pel que fa al reconeixement de l’especialitat a efectes de la baremació de l’experiència en el concurs de mèrits de les persones que treballen en llocs d’atenció a la diversitat, centres de formació d’adults, serveis educatius o altres situacions, l’administració indica que es reconeixerà l’especialitat que consti en el registre informàtic i que en cas de dubte es reconeixerà aquella especialitat que beneficiï més a l’aspirant.

Com a CCOO hem exigit i reclamat que les places del professorat tècnic de formació professional surtin convocades totes i com a cos separat en tots els processos i considerem inacceptable i inadmissible que el Departament digui que les treu barrejades dins les places del cos de professorat de secundària. El Departament insisteix que el cos PTFP és un cos extingit, malgrat que la normativa indica clarament que només està en vies d’extinció.

També hem denunciat la situació tan greu del professorat especialista d’FP que any darrera any ha anat encadenant contractes administratius, i hem instat al Departament perquè procedeixi a l’estabilització immediata d’aquest col·lectiu. L’administració informa que aquestes places sortiran en els processos d’estabilització del personal laboral, una interpretació de la normativa que s’haurà de contrastar.

En aquesta mesa hem tornat a instar el Departament a arribar a un pacte de continuïtat per a les persones que no superin els processos d’estabilització.

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]