Proposta de les persones seleccionades per l’estimació del seu recurs, renúncies, no acreditació de requisits i proposta de noves persones seleccionades

Ahir, 13 de novembre de 2023, el Departament d’Educació va publicar al seu web noves llistes del concurs de mèrits. Aquestes llistes es distribueixen en 5 annexos:

  • Annex 1  Proposta de les persones seleccionades per l’estimació del recurs
  • Annex 2 Renúncies presentades per persones proposades com a seleccionades i les que no s’han incorporat a les destinacions adjudicades en els 5 dies posteriors a 1 de setembre de 2023
  • Annex 3 Renúncies presentades per persones aspirants als drets de participació
  • Annex 4 Persones aspirants que no acrediten els requisits
  • Annex 5 Llista de proposta de persones seleccionades